Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for tolke

Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for tolke

Dato og tidspunkt: d. 16.10. 2017 kl. 22:11

Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for de tolke, der arbejder i fx sundhedssektoren, i forb. m. asylsager, ved domstolene osv.

En kommende certificeringsordning for tolke bør sikre, at tolken

1) behersker de relevante sprog på tilstrækkeligt niveau;

2) har den nødvendige viden om samfunds-/kulturforhold i DK og i de(t) øvrige(e) land(e), hvis sprog, han/hun tolker til/fra;

3) behersker den fornødne tolketeknik;

4) er fortrolig med tolkeetik;

5) behersker det relevante fagsprog inden for det fagområde, som er omfattet af certificeringen;

6) har den nødvendige viden om det fagområde, som er omfattet af certificeringen.

5 & 6 er nødvendige, fordi certificeringen bør inddeles i et antal faglige "søjler", således at man kan certificeres som tolk ved fx A) politi & domstole, B) sundhedssektoren, C) socialsektoren, skat m.v. eller hvordan man nu finder det relevant at inddele systemet. En tolk, der har forstand på politi & retsvæsen kan nemlig ikke nødvendigvis uden videre tolke ved en lægekonsultation, og en tolk med stor erfaring på det medicinske område vil ikke nødvendigvis gøre nytte ved et møde, hvor det drejer sig om at forklare dagpengesystemet osv.

Det bør være op til den enkelte tolk, om han/hun vil søge certificering i en eller flere søjler. Det bør være muligt at tilføje søjler efterhånden.

Alle offentlige myndigheder, alle dele af sundhedssektoren osv. skal som udgangspunkt altid benytte certificerede tolke. Der kan naturligvis være situationer, hvor dette ikke er muligt (akutte situationer. situationer, hvor der ikke findes/ikke kan skaffes certificerede tolke med de nødvendige sprog). I sådanne tilfælde, må man søge at løse problemet så godt som muligt under de givne omstændigheder. Der vil givetvis blive brug for diverse overgangsordninger, indtil det fornødne antal tolke er certificeret.

Til en certificeringsordning må der nødvendigvis knyttes en uddannelse, der kan give de tolke, som ikke har dem i forvejen, de fornødne sproglige og andre kompetencer.

lignende indlæg