We Are Designers Contacts
Gå til hovedindhold
Tolkning

Tolkning

Siden 1989 har konferencetolkning været en vigtig del af min virksomhed. Jeg tolker simultant og konsekutivt til dansk, italiensk og engelsk fra disse sprog samt fra tysk, svensk og norsk. Jeg tolker jævnligt i Europaparlamentet, og derudover på møder og konferencer af enhver art i Danmark og udlandet, fx læge- og sygeplejerskekongresser, sundhedspolitik, patientsikkerhed, akkreditering af sygehuse, produktpræsentationer, generalforsamlinger, europæiske samarbejdsudvalg, fagforeningsmøder, delegationsbesøg, høringer, NGO-møder, fokusgrupper, forelæsninger og debatter om litteratur, arkitektur, design, byplanlægning og alt, hvad mennesker ellers kan finde på at holde møder om.

Jeg er medlem af den internationale sammenslutning af konferencetolke AIIC

Om tolkning i Den Store Danske Encyklopædi

Videointerview om tolkning og oversættelse (engelsk)