Den militærhistoriske biografi ONSDAG 22 MAJ 2019 Københavns Universitet, Søndre Campus – Bygning 27, Stuen, Rum 17. Et seminar om militære erindringer og biografier i samarbejde mellem Saxo Instituttet, Forsvarsakademiet og Dansk Militærhistorisk Kommiss

Den militærhistoriske biografi ONSDAG 22 MAJ 2019 Københavns Universitet, Søndre Campus – Bygning 27, Stuen, Rum 17. Et seminar om militære erindringer og biografier i samarbejde mellem Saxo Instituttet, Forsvarsakademiet og Dansk Militærhistorisk Kommiss

Dato og tidspunkt: d. 22.5. 2019 kl. 12:45

Den militærhistoriske biografi

ONSDAG 22 MAJ 2019

Københavns Universitet, Søndre Campus – Bygning 27, Stuen, Rum 17.

Et seminar om militære erindringer og biografier

i samarbejde mellem

Saxo Instituttet, Forsvarsakademiet og Dansk Militærhistorisk Kommission

Biografier om de kendte er populære, og de sælger godt. Det gælder også biografier om historiske personer. Det har også bredt sig ind i den militære verden, hvor der i de seneste år er udgivet en række biografier og erindringer, som tager udgangspunkt i militærhistorien og i krigsdeltagelse.

Det nye er, at de militære erindringer og biografier ikke kun skrives af og om samfundets top – konger, ministre, generaler og admiraler. Mange af det stadig stigende antal biografier og erindringer tager nu udgangspunkt i historien om ”almindelige” mennesker, der deltog i militære handlinger, men som sjældent havde den store indflydelse på egen skæbne og da slet ikke på de historiske rammer. Professor Rachel Woodward, Newcastle University, har sammen med en kollega analyseret mere end 100 nyere (efter 1990) britiske militære erindringer og publiceret resultaterne i sin bog: Bringing War to Book.

Hvorfor skrives disse bøger, og hvilke overvejelser fører skrivningen til hos forfatteren? Det er forfatterens overvejelser, der her bringes frem. Hvilke dilemmaer tvinges forfatteren til at tage op, hvilke overvejelser må forfatteren gøre sig om hovedpersonen og måske deres efterkommere, og hvilke overvejelser må forfatteren gøre sig som faghistoriker?

12.45-13.00

Velkomst

Steen Bornholdt Andersen, seniorforsker, Forsvarsakademiet

13.00-14.30

Key Note Address:

Professor Rachel Woodward,

University of Newcastle,

“Bringing War to Book”

Professor Rachel Woodward præsenteres af Niels Bo Poulsen.

Dagens ordstyrer: Rasmus Dahlberg, Forsvarsakademiet

14.30-15.00

Pause

 

15.00-15.30

Mikkel Kirkebæk: Om tilblivelsen af ”Et liv uden fædreland” Søren Kams erindringer.

Introduceres af Rasmus Dahlberg

15.30-16.00

Søren Nørby: Om tilblivelsen af Åbent hav – Viceadmiral Jørgen F. Borcks erindringer – Mit liv i Søværnet 1945 – 1990.

Introduceres af Rasmus Dahlberg

16.00-16.30

Thomas Harder: Om tilblivelsen af Anders Lassens Krig. 9. april 1940 – 9. april 1945.

Introduceres af Rasmus Dahlberg

16.30-17.10

Paneldiskussion

Moderator: Rasmus Dahlberg

I panelet:

Mikkel Kirkebæk,

Søren Nørby,

Thomas Harder.

17.10-17.15

Afslutning

Afrunding med præsentation af Dansk Militærhistorisk Kommissions næste sæson.

lignende indlæg