Anders Lassens Krig - 9. aril 1940-9. april 1945, 5. reviderede og forøgede udgave

Anders Lassens Krig - 9. aril 1940-9. april 1945, 5. reviderede og forøgede udgave

Af forordet til 5. udgave