Anders Lassen - krigen som "mulighedsåbning"

Anders Lassen - krigen som "mulighedsåbning"

event date d. 5.2. 2022 kl. 10:39

(Billedet viser et samlekort udgivet af fødevareproducenten Nabisco i 1963. I serien “Unge helte og heltinder” indgår foruden Anders Lassen Marco Polo, Samson, Alfred Nobel, Digedrengen Peter, Alexander den Store, David (og Goliat) m.fl.).

Da den første udgave af Anders Lassens krig udkom i 2010, bemærkede en anmelder, at krigen var en “mulighedsåbning” for Lassen. Jeg har ofte brugt udtrykket siden, for det var netop en af bogens pointer: Anders Lassen (1920-45) havde egenskaber og talenter – fysisk styrke, udholdenhed, handlekraft og stort mod, evnen til at færdes hurtigt, lydløst og usynligt i naturen og til at ramme plet med snart sagt enhver form for skydevåben samt en lethed ved at slå ihjel – først skovens dyr, men senere, skulle det vise sig, også mennesker – som ikke var videre efterspurgte i Danmark i fredstid. Dertil kom, at han var udisciplineret og hidsig og havde en vis brutalitet i sin karakter. Han var stærkt præget af sin godsejerfamilies militære tradition og stærke patriotiske indstilling, men var ikke interesseret i at gennemgå en officersuddannelse, og ville i øvrigt næppe have passet ind i den danske hær. Han havde på den anden side et stærkt ønske om at vise sit værd ved at løse vanskelige og gerne farlige opgaver.

Lassen var til søs på en Mærsk-tanker, da Anden Verdenskrig brød ud, ikke fordi han havde lyst til at være sømand, men fordi hans elendige realeksamen ikke levnede mange andre muligheder. Krigen interesserede ham først ikke, men da tyskerne besatte Danmark, blev den et personligt anliggende for ham. Han deltog begejstret i et uvoldeligt mytteri, der tvang skibets kaptajn til at gå i britisk havn i Persergolfen, og sejlede derefter et halvt år under britisk flag. Tankeren fik en kanon om bord, og Lassen lærte at skyde med den, men det tilfredsstillede ikke hans lyst til at slå tyskere ihjel. Med et britisk tankskib kom han til Skotland, hvor han blev indrulleret i sabotageorganisation SOE. Lassen blev bedømt som uegnet til tjeneste som hemmelig agent eller for den sags skyld almindelig regimentstjeneste, men ansås på den anden side som meget velegnet til irregulær krig.

I januar 1942 deltog Lassen i den lige så hemmelige som ulovlige kapring af et italiensk passager- og fragtskib, der lå i neutral spansk havn på øen Fernando Po ud for Vestafrika. For sin indsats under denne operation blev Lassen forfremmet til løjtnant. Derefter fulgte tre års sejlende guerillakrig i forskellige specialenheder: først togter mod den nordfranske kyst og de tyskbesatte britiske kanaløer for at rekognoscere, tage fanger til afhøring, aflede tyskernes opmærksomhed fra vigtigere ting og binde tyske styrker, som kunne have gjort større nytte andetsteds, og derefter tilsvarende operationer i det græske øhav, i Kroatien og i de sidste måneder af krigen i sumplandet syd for den lille nordøstitalienske by Comacchio.

Under sin tjeneste i amfibiestyrken Special Boat Service (1943-45) fik Lassen rig lejlighed til at anvende alle sine særlige talenter.

Den nuværende britisk hærchef, general Sir Mark Carleton-Smith KCB CBE ADC Gen, har skrevet om Lassen: “Han var et naturtalent som soldat, tilsyneladende upåvirkelig af strabadser, frygt, udmattelse og fare, de sædvanlige målestokke for sådanne mænd. Hans dristige, eventyrlystne og rådsnare væsen svarede perfekt til den ukonventionelle krigs krav. I [en] legion af sørøvere, for hvem vovemod og risikovilje var en måde at leve på, ragede Lassen op, og hans mænd lærte at elske ham for det.” Lassen var ganske rigtigt beundret i SBS, og hans mænd satte pris på, at han altid tog dem i forsvar, når officerer fra mere konventionelle enheder påtalte deres altid ureglementerede uniformer eller bad dem aflægge regnskab for de penge, som skulle bruges til at bestikke græske skippere eller meddelere. Det hører dog med til billedet, at de også frygtede hans sommetider meget håndfaste ledelsesstil.

Lassen blev dræbt af tysk maskingeværild under en afledningsoperation på en mudret dæmning lidt syd for Comacchio natten mellem den 8. og 9. april 1945. For sin indsats ved denne lejlighed blev Lassen posthumt tildelt Victoriakorset. Han var blandt de meget få ikke-commonwealth-borgere, der blev dekoreret med VC under krigen, og, næsten lige så sjældent, en af kun 24 officerer, der i løbet af krigen modtog tapperhedsdekorationen Military Cross tre gange.

Anders Lassens krig, 4. gennemreviderede og forøgede udgave

 

similar posts