ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο «μικρός πόλεμος» του Λάσεν Η δράση του 20χρονου Δανού στην Αφρική, στη Μάγχη, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο «μικρός πόλεμος» του Λάσεν Η δράση του 20χρονου Δανού στην Αφρική, στη Μάγχη, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου