Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for tolke

Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for tolke

Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for de tolke, der arbejder i fx sundhedssektoren, i forb. m. asylsager, ved domstolene osv.

En kommende certificeringsordning for tolke bør sikre, at tolken

1) behersker de relevante sprog på tilstrækkeligt niveau;

2) har den nødvendige viden om samfunds-/kulturforhold i DK og i de(t) øvrige(e) land(e), hvis sprog, han/hun tolker til/fra;