Anders Lassen VC, MC** - A Danish Raider on Crete 1943-1945

Anders Lassen VC, MC** - A Danish Raider on Crete 1943-1945

A short talk about Anders Lassen VC, MC**, SBS and the attack on the German airfield at Kastelli Pediada (Operation Albumen) in June-July 1943, and SENFORCE (December 1944-February 1945).The talk was part of the symposium "Patrick Leigh Fermor - To Greece with Love", University of Copenhagen, 26-27 January 2018.

Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for tolke

Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for tolke

Det er glædeligt, at så mange politikere nu pludselig mener, at der bør indføres en certificeringsordning for de tolke, der arbejder i fx sundhedssektoren, i forb. m. asylsager, ved domstolene osv.

En kommende certificeringsordning for tolke bør sikre, at tolken

1) behersker de relevante sprog på tilstrækkeligt niveau;

2) har den nødvendige viden om samfunds-/kulturforhold i DK og i de(t) øvrige(e) land(e), hvis sprog, han/hun tolker til/fra;